GET LOOZE set before Pioneer Digital DJ Battle

GET LOOZE set before Pioneer Digital DJ Battle 2014 Manila
Bài thi chuẩn bị của Get Looze trước khi sang Manila tham dự đêm chung kết Pioneer Digital DJ Battle Asia Final 2014.

Author: JoseLogicAudio

Share This Post On